Den ulvrikiska närvaron

Pirit surrar av rykten om Ulvrikets aggressiva expansion nere i södern. Ett särdeles omtalat fenomen är befästningsverket Ulvavirke: ett väldigt försvarsverk, bestående av kanontorn och högteknologiska vapennästen, som utgör den officiella gränslinjen mellan Ulvriket och Frihetens slätter. Det tycks numera ovedersägligt att Ulvavirket rycker fram på slättmarkerna. Ihärdigt motstånd bjuds visserligen av diverse lokala kampgrupper, i synnerhet Befrielseälgarna och deras halvmytiska ledarfigur, den så kallade Gökhövdingen. Men den lokala befrielsekampen ter sig ändock som en hopplös sak, för nästan varje månad rapporteras det om ännu en bondby som slukats av den avancerade krigsmaskinen. Många i Pyrisamfundet frågar sig naturligtvis vad Kejsaren gör för att stoppa Ulvriket. Förstå-sig-påarna talar bland annat om ett hemligt spionkrig mellan pyriska och ulvrikiska agenter. Som huvudskådeplats brukar man utpeka stadsstaten Muntermåla, men den skugglika agentfronten lär sträcka sig djupt in bland Pirits krogar och gränder.

Tillbaka till Frihetens slätter

Den ulvrikiska närvaron

Den innersta kretsen k7e9